Please enable JS

LOGO MARKA PROSEDÜRÜ

LOGO MARKA PROSEDÜRÜ

KÖY-KOOP MYB

Logo/Marka Kullanımı

KÖY KOOP MYB markası ve logosu, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) marka ve logolarıyla birlikte kullanıldığında KÖY KOOP MYB tarafından;

uyulur.

TÜRKAK ve MYK logoları yalnızca ilgili kuruma ait olup, ortak gerçekleştirilen ulusal ya da uluslararası projelerde kurum izni ile kullanılması dışında, başka biri kurum, kuruluş, kişi tarafından kullanılması yasaktır.

KÖY KOOP MYB logosu; KÖY KOOP MYB haricindeki kişi, kurum ve kuruluşlarca sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. KÖY KOOP MYB logo/marka renkleri ve tasarımında herhangi bir değişiklik yapılamaz. Belgeli kişi TÜRKAK ve/veya MYK logosunu kullanamaz.

Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz.

KÖY KOOP MYB’nin akreditasyonu ve yetkisinin askıya alınması, geri çekilmesi veya daraltılması durumunda KÖY KOOP MYB akreditasyonunun ve yetkisinin askıya alınması/ geri çekilmesi/ daraltılması ve bunun sonuçları hakkında bu işlemden etkilenen belge sahiplerini bilgilendirir. Ayrıca, akreditasyonunun geri çekilmesi veya daraltılması nedeniyle akreditasyon kapsamında vermiş olduğu sertifikaları geri çeker.

Yetkilendirmenin iptali durumunda MYK markasını kullanmaz; askıya alınması durumunda ise askı süresince markanın kullanımını durdurur.

Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir. Belge kapsamında herhangi bir daraltma olduğunda, kapsam dışı kalan konularda logo kullanımı durdurulmalıdır.

Belge, marka ve logonun doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü, gözden geçirme faaliyetleri veya KÖY KOOP MYB’ye iletilen itiraz ve şikayetlerle birlikte, İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü kapsamında ele alınır.

Belge, marka ve logonun her türlü yanlış kullanımını Düzeltici/Önleyici Faaliyet Prosedürü kapsamında ele alır.